Maggie Geuens

E-mail
maggie.geuens@ugent.be
Telefoon
09 264 35 21
09 264 35 63
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Marketing, marketing modelling
Consumentenpsychologie
Opleidingsonderdelen
Marketing
Marketing
Marketing management
Consumentengedrag
Marketing management

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Werkplaats
Hoveniersberg, 3de verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 35 21
09 264 35 63
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.