Frank Witlox

E-mail
frank.witlox@ugent.be
Telefoon
09 264 45 53
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Transporteconomie
Stedelijk design en urbanisatie
Mobiliteit en transport
Opleidingsonderdelen
Urban Mobility and Logistics
Transport Economics and Policy
Transportgeografie
Geografie van de onderneming
Actuele vraagstukken stad, onderneming en mobiliteit
Stedelijke mobiliteit en logistiek
Ruimtelijke analyse II

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geografie

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 2de verdieping lokaal 038
Spreekuren
ma 09.30 - 18.00
Telefoon
09 264 45 53
Telefoon Secretariaat
09 264 46 95

Doctoral School of Natural Sciences

Functie
directeur
Adres
Krijgslaan 281 S8
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.