Hugo DeBlock

E-mail
hugo.deblock@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de antropologie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.