Beatrijs Moerkerke

E-mail
beatrijs.moerkerke@ugent.be
Telefoon
09 264 63 86
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychometrie, statistiek en methodologie
Statistiek
Opleidingsonderdelen
Categorische data-analyse
Categorische data-analyse
Onderzoeksmethoden I
Methoden in de psychologie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Data-Analyse

Functie
hoofddocent
Adres
Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
Telefoon
09 264 63 86
Telefoon Secretariaat
09 264 63 80
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.