Lieve Balcaen

E-mail
lieve.balcaen@ugent.be
Telefoon
09 264 48 30
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Analytische chemie
Spectroscopische methodes
Massaspectrometrie
Opleidingsonderdelen
Analytische chemie: beginselen

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
onderwijsbegeleider
coördinator expertisecentrum
Adres
Krijgslaan 281, S12
9000 Gent
Telefoon
09 264 48 30
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.