Elsy Verhofstadt

E-mail
elsy.verhofstadt@ugent.be
Telefoon
09 264 32 57
0495 71 46 84
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Welvaartseconomie
Arbeidseconomie, sociale economie, demografische economie
Opleidingsonderdelen
Sociaal-economisch beleid
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II
Bachelorproef
Toegepaste welvaartseconomie
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Werkplaats
Sint-Pietersplein 6, 1ste verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 32 57
0495 71 46 84

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.