Wouter De Baene

E-mail
wouter.debaene@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Onderzoeksmethoden en experimenteel design in de psychologie
Cognitie, taal en geheugen
Neuro-beeldvorming

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.