Heidi Geers

E-mail
heidi.geers@ugent.be
Telefoon
09 264 39 46
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
beleidsmedew. studentenadministratie
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 048
Telefoon
09 264 39 46
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.