Mieken Osselaer

E-mail
mieken.osselaer@ugent.be
Telefoon
09 264 40 17
09 264 39 05
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Facultaire bibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Functie
faculteitsbibliothecaris
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Werkplaats
Plateau - Rozier, gelijkvloerse verdieping lokaal 048
Telefoon
09 264 40 17
09 264 39 05
Telefoon Secretariaat
09 264 39 05
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.