Stijn Vandevelde

E-mail
stijn.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 331 03 07
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Orthopedagogiek
Orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening
Opleidingsonderdelen
Orthopedagogische synthese
Theoretische orthopedagogiek
Klinische orthopedagogiek
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen
Pedagogisch handelen in justitiële en forensische contexten

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 1
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 1, gelijkvloerse verdieping lokaal 017
Telefoon
09 331 03 07
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.