Stijn Vandevelde

E-mail
stijn.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 331 03 07
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Orthopedagogiek
Orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening
Opleidingsonderdelen
Orthopedagogische synthese
Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen
Theoretische orthopedagogiek
Theoretische orthopedagogiek
Klinische orthopedagogiek

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
hoofddocent
Adres
Begijnhoflaan 464
9000 Gent
Telefoon
09 331 03 07
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.