Stijn Vanheule

E-mail
stijn.vanheule@ugent.be
Telefoon
09 264 91 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychopathologie
Psychotherapie
Klinische psychologie
Opleidingsonderdelen
Gevallenstudies en practica in de psychoanalytische therapie
Stage en deontologie
Klinische psychodiagnostiek
Modellen in de psychoanalyse
Eerste lijn: herstelgerichte psychiatrische zorg

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 91 01
Telefoon Secretariaat
09 264 63 54

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.