Jozef Laureyns

E-mail
jozef.laureyns@ugent.be
Categorie
academisch consulent
Onderzoeksdisciplines
Klinische diergeneeskunde
Diergeneeskundige virologie, bacteriologie, mycologie en parasitologie

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
Acad.consulent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.