Dimitri Vandenberghe

E-mail
dimitri.vandenberghe@ugent.be
Telefoon
09 264 45 67
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemene en interdisciplinaire aardwetenschappen
Mineralogie - petrologie - vulcanologie - geochronologie
Quaternaire wetenschappen - bodemwetenschappen - geomorfologie - geoarcheologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 1ste verdieping lokaal 044
Telefoon
09 264 45 67
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.