Eveline Volcke

E-mail
eveline.volcke@ugent.be
Telefoon
09 264 61 29
09 264 61 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bioprocestechnologie
Milieu(bio)technologie
Chemische en biochemische ingenieurstechniek
Opleidingsonderdelen
Milieutechnische constructies
Basics of Control Engineering and Process Engineering

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 020
Telefoon
09 264 61 29
09 264 61 89
Fax
09 264 62 35

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.