Koen Thas

E-mail
koen.thas@ugent.be
Telefoon
09 264 85 47
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Wiskunde I
Wiskunde II
Algebraïsche topologie en homologe algebra

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S25
9000 Gent
Werkplaats
S25 - Leszaal - Kantoren, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 85 47
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.