Christophe Stove

E-mail
christophe.stove@ugent.be
Telefoon
09 264 81 35
09 264 81 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling: kleine molecules
Toxicologie (in vitro & in vivo)
Massaspectrometrie
Opleidingsonderdelen
Chemische criminalistiek
Aanvullingen in de toxicologische chemie
Algemene toxicologie
Bio-analytisch practicum
Geneesmiddelentoxiciteit
Bioanalyse in geneesmiddelenontwikkeling

Entiteiten

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Vakgroep Bioanalyse

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent
Werkplaats
Farmacie, 4de verdieping lokaal 040
Telefoon
09 264 81 35
09 264 81 21
Telefoon Secretariaat
09 264 81 34

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.