Karel De Schamphelaere

E-mail
karel.deschamphelaere@ugent.be
Telefoon
09 264 37 64
09 264 89 19
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Eco-toxicologie
Milieu(bio)technologie
Toegepaste ecologie
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot eco-toxicologie en risicoanalyse
Ecotechnologie
Ecological Risk Assessment
Ecological Risk Assessment

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Werkplaats
Blok F - Resto, TWeede verdieping lokaal 044
Telefoon
09 264 37 64
09 264 89 19
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.