Pieter De Bleser

E-mail
pieter.debleser@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Gevorderd programmeren in bio-informatica
Programmeren voor bio-informatici
Databanksystemen

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie

Functie
docent
VIB-staff scientist
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 36 93
Telefoon Secretariaat
09 331 36 00
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.