Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 6
9000 Gent
Werkplaats
6de verdieping lokaal 034
Telefoon
09 332 39 84
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.