Pieter Uyttenhove

E-mail
pieter.uyttenhove@ugent.be
Telefoon
09 264 39 26
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Landschaps- en ecologische geschiedenis
Geschiedenis van de bouwkunst
Stedenbouw, ruimtelijke planning en verkeerskunde
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis van de stedenbouw
Theorie van de stedenbouw
Onderzoek in stedenbouw en ruimtelijke planning

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 39 26
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.