Stefaan Van Damme

E-mail
stefaan.vandamme@ugent.be
Telefoon
09 264 91 49
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Menselijke experimentele psychologie
Klinische psychologie
Gezondheidspsychologie
Opleidingsonderdelen
Individu- en groepsgerichte methoden en technieken voor gedragsbeïnvloeding
Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 3de verdieping lokaal 044
Telefoon
09 264 91 49
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.