Carole Picavet

E-mail
carole.picavet@ugent.be
Telefoon
09 264 70 15
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Internationalisering

Team
Beleidsontwikkeling en Projectbeheer
Functie
directiemedewerker internationaliser
Adres
Onderbergen 1
9000 Gent
Werkplaats
Het Pand, 2de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 70 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.