Eva De Clercq

E-mail
ev.declercq@ugent.be
Telefoon
09 264 40 42
09 264 40 87
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 42
09 264 40 87
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.