Eva De Clercq

E-mail
ev.declercq@ugent.be
Telefoon
09 264 40 87
09 264 40 42
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities
Zuid azië
Opleidingsonderdelen
Sanskrit I
Sanskrit II
Hindi II
Hindi III
Hindi IV
Hindi V
Hindi VI
Religieuze tradities van India
Hindi I
Hindi II
Oosterse literaturen: Zuid-Azië

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 87
09 264 40 42
Fax
09 264 38 10
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.