Kristof Demeestere

E-mail
kristof.demeestere@ugent.be
Telefoon
09 264 59 65
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Milieuchemie
Analytische chemie
Opleidingsonderdelen
Productietechnologie
Advanced Waste Gas Treatment
Analyse van organische micropolluenten
Chemische analysetechnieken

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 59 65
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.