Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 1ste verdieping lokaal 030
Telefoon
09 264 47 79
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Faculteit Wetenschappen
PC-knooppunt faculteit Wetenschappen

Functie
diensthoofd
Adres
Krijgslaan 281 S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 48 13
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.