Timothy Van Renterghem

E-mail
timothy.vanrenterghem@ugent.be
Telefoon
09 264 36 34
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Masterclass preventieve en instrumentele audiologie
Environmental Noise
Geluid en trillingen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 36 34
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.