Timothy Van Renterghem

E-mail
timothy.vanrenterghem@ugent.be
Telefoon
09 264 36 34
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Akoestiek
Akoestiek, geluid en trilling
Opleidingsonderdelen
Instrumentatie voor auditieve research
Environmental Noise
Geluidshinder
Geluid en trillingen

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Informatietechnologie

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 36 34
Telefoon Secretariaat
09 264 33 16

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.