An De Hauwere

E-mail
an.dehauwere@ugent.be
Telefoon
09 264 66 46
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Medische beeldvorming
Biologische en medische fysica

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Proeftuinstraat 86, N7
9000 Gent
Werkplaats
N7, gelijkvloerse verdieping lokaal 011
Telefoon
09 264 66 46

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.