Kim Verbeken

E-mail
kim.verbeken@ugent.be
Telefoon
09 331 04 53
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Recyclage
Metalen
Materiaaleigenschappen
Opleidingsonderdelen
Materiaaltechnologie: basisconcepten en project
Rationeel materiaalgebruik
Materiaaltechnologie: basisconcepten en project
Corrosie en oppervlaktetechnologie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
46 Metallurgie, 1ste verdieping lokaal 043
Telefoon
09 331 04 53
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.