Barbara De Bondt

E-mail
barbara.debondt@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
UZ proxy

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
laborant
UZ proxy
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - verdieping 4
9000 Gent
Werkplaats
4de verdieping lokaal 020
Telefoon
09 332 51 92
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.