Frédéric Vangroenweghe

E-mail
frederic.vangroenweghe@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 73 34
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.