Geert Verdoolaege

E-mail
geert.verdoolaege@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Mechanica van continue media
Plasmafysica
Mechanica van continue media

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 95 91
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.