Katja Van Nieuland

E-mail
katja.vannieuland@ugent.be
Telefoon
09 264 60 06
09 264 60 95
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
laborant
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 3de verdieping lokaal 038
Telefoon
09 264 60 06
09 264 60 95
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.