Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren

Functie
vakgroepvoorzitter
hoogleraar
Adres
Salisburylaan 133 D4 ingang 19
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 77 60
Telefoon Secretariaat
09 264 76 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.