Jos Van der Veken

E-mail
jos.vanderveken@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Team
IT en logistiek
Functie
beleidsmedewerker studietijdmeting
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 037

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.