Inge Van Wassenhove

E-mail
inge.vanwassenhove@ugent.be
Telefoon
09 264 61 77
09 264 61 84
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
laborant
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 4de verdieping lokaal 022
Telefoon
09 264 61 77
09 264 61 84
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.