Yves Van de Peer

E-mail
yves.vandepeer@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel VIB
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Bio-informatica 2
Evolutionary Biology

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
vakgroepvoorzitter
gewoon hoogleraar
VIB PI/Expert
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 38 07
Telefoon Secretariaat
09 331 39 99
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.