Greet De Smet

E-mail
greet.desmet@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
laborant
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 46 - verdieping 6
9000 Gent
Werkplaats
6de verdieping lokaal 023
Telefoon
09 332 51 35
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.