Marnik De Norre

E-mail
marnik.denorre@ugent.be
Telefoon
09 264 75 37
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
ploegverantwoordel. klinieklogist.
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 37
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.