Tom Decorte

E-mail
tom.decorte@ugent.be
Telefoon
09 264 69 62
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Historische criminologie en theorievorming in de criminologie
Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek
Sociale en culturele antropologie
Opleidingsonderdelen
Kwalitatieve criminologische methoden en technieken
Vakdidactiek criminologische wetenschappen I
Vakdidactiek criminologische wetenschappen II
Vakdidactiek rechten I
Vakdidactiek rechten II
Stage criminologie A
Stage criminologie B
Stage rechten A
Stage rechten B
Vakdidactiek rechten
Stage B: rechten
Stage C: rechten

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
hoogleraar
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 3de verdieping lokaal 035
Telefoon
09 264 69 62
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.