Jeroen Van Bouwel

E-mail
jeroen.vanbouwel@ugent.be
Telefoon
09 264 37 85
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 85
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.