Katrien De Graef

E-mail
katrien.degraef@ugent.be
Telefoon
09 264 35 79
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 002
Telefoon
09 264 35 79
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.