Sarne De Vliegher

E-mail
sarne.devliegher@ugent.be
Telefoon
09 264 75 45
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Klinische diergeneeskunde
Diergeneeskundige epidemiologie
Diergeneeskundige virologie, bacteriologie, mycologie en parasitologie
Opleidingsonderdelen
Wetgeving, deontologie, beroepsethiek & praktijkmanagement
Aanvullingen in Praktijkmanagement en communicatie

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
hoofddocent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 45
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.