Micheline Lesaffre

E-mail
micheline.lesaffre@ugent.be
Telefoon
09 264 41 26
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Musicologie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B2
9000 Gent
Werkplaats
T2 - Technicum blok 2, verdieping -1 lokaal 010
Telefoon
09 264 41 26
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.