Micheline Lesaffre

E-mail
micheline.lesaffre@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.