Jan Lammertyn

E-mail
jan.lammertyn@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Facultaire dienst Onderzoeksondersteuning Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Functie
Medewerker Research Support Office
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 1ste verdieping lokaal 070
Telefoon
09 264 63 49
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.