Katrijn Maryns

E-mail
katrijn.maryns@ugent.be
Telefoon
09 264 37 91
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
SociolinguĆÆstiek
Vertaalwetenschap
Opleidingsonderdelen
Engels: mondelinge vaardigheid
Deontologie
Engels: algemene tolkpraktijk
Engels: gespecialiseerde tolkpraktijk

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
docent tenure track
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 91
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.