Wouter Davidts

E-mail
wouter.davidts@ugent.be
Telefoon
09 264 37 42
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Kunsttheorie
Kunsten - algemeen
Theorie van architectuur en stedenbouw
Opleidingsonderdelen
Modern Art and the History and Theory of Exhibitions
Onderzoeksseminarie: Kunst en architectuur
Kunst en architectuur

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
docent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 42
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.