Hans Vernaeve

E-mail
hans.vernaeve@ugent.be
Telefoon
09 264 49 65
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Klassieke analyse
Functionaalanalyse
Opleidingsonderdelen
Banachruimten en Banachalgebra's
Complexe analyse
Topologie en metrische ruimten

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 027
Telefoon
09 264 49 65
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.