Dieter Fiems

E-mail
dieter.fiems@ugent.be
Telefoon
09 264 98 90
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Operationeel onderzoek
Communicatienetwerken: architectuur, ontwerp en management
Datacommunicatie
Opleidingsonderdelen
Computer-intensieve statistische methodes
Wachtlijnanalyse en simulatie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon
09 264 98 90
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.