Pieter Spanoghe

E-mail
pieter.spanoghe@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Environmental Fate and Management of Pesticides
Fytofarmacie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 6de verdieping lokaal 028
Telefoon
09 264 60 09
09 264 60 10
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.