Pieter Spanoghe

E-mail
pieter.spanoghe@ugent.be
Telefoon
09 264 60 09
09 264 60 10
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Environmental Fate and Management of Pesticides
Fytofarmacie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 6de verdieping lokaal 028
Telefoon
09 264 60 09
09 264 60 10
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.