Michael Monte

E-mail
michael.monte@ugent.be
Telefoon
056 29 26 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fysica van plasmas
Kinematica en dynamica
Akoestiek, geluid en trilling
Opleidingsonderdelen
Mechanica
Fysica
Sterkteleer
Constructief ontwerpen
Kinematica en dynamica
Machineoptimalisatie I

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.