Michael Monte

E-mail
michael.monte@ugent.be
Telefoon
056 29 26 00
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fysica van plasmas
Kinematica en dynamica
Akoestiek, geluid en trilling
Opleidingsonderdelen
Mechanica
Fysica
Sterkteleer
Constructief ontwerpen
Kinematica en dynamica
Machineoptimalisatie I
CAE-gericht ontwerp

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
docent OP3
Adres
Gr.Karel.de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Telefoon
056 29 26 00
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.